Kitsoer weblog - Kitsoer Sjoelchan Aroech - de compacte Joodse Codex

Home - Profile - Archives - Friends

Bestel nu de Kitsoer

Posted on 22/6/2006 at 23:46 - 0 Comments - Post Comment - Link

Dat is nou jammer... De Kitsoer was tot eind mei 2006 met een korting van 4 euro beschikbaar. De prijs bedraagt nu € 40,- (prijs excl. verzendkosten). Natuurlijk nog steeds een metsie'e voor 1.100 pagina's. Nog geen 4 cent per bladzijde.

 

Plaats nu je bestelling door een e-mail te zenden aan boeken@nik.nl.


Klopt dit wel? Ik begrijp het niet. Een vraag vanwege de Kitsoer ...

Posted on 28/5/2006 at 02:58 - 6 Comments - Post Comment - Link

He, dat is vreemd! Wordt dat werkelijk bedoeld?

Je bladert door de Kitsoer, je leest een paar alinea's of bent op zoek naar een bepaald onderwerp. En dan stuit je opeens op een groot ?

 

Dat kan gebeuren. Shlomo Ganzfried kan het nog zo goed hebben opgeschreven, Zwi Goldberg kan het nog zo goed heben vertaald en Raphael Evers kan het nog zo nauwkeurig hebben geredigeerd, er kunnen toch vragen opdoemen.

 

Geen probleem. Stel je vraag of geef je comnmentaar op een onnauwkeurigheid of onduidelijk, op een tegenstelling of een hiaat. Daar is deze site voor gemaakt.

We gaan proberen een antwoord of een oplossing te vinden. Die wordt natuurlijk zo veel mogelijk hier gepubliceerd.

 

Geef ook jouw opinie, of stel je vraag. Doe dat HIER.


Neem een kijkje in de Kitsoer, en zeg wat je er van vindt.

Posted on 28/5/2006 at 02:51 - 2 Comments - Post Comment - Link

Meer dan 1.100 bladzijden over Joods leven. Heel veel, maar om eens een indruk te krijgen kun je online bestuderen hoe de beschrijving luidt van wat er gebeurt op twee Joodse feesten: Chanoeka en Pesach. Chanoeka vieren we in december en staat bekend om het acht avonden lang aansteken van de chanoekia of menora, de negenarmge kandelaar.

Pesach is het feest waar de uittocht uit Egypte centraal staat. Dan eten we gedurende een hele week geen brood maar matzes.

 

Klik HIER voor de hoofdstukken over Chanoeka in de Kitsoer Sjoelchan Aroech.

Klik HIER voor een paar hoofdstukken over Pesach in de Kitsoer Sjoelchan Aroech.

 

Vind je het interessant, of juist onduidelijk. Heb je commentaar op de vertaling of de omschrijving. Stuur een reactie! En doe dat HIER.


Kom naar de presentatie van de nieuwe Kitsoer Sjoelchan Aroech

Posted on 28/5/2006 at 02:06 - 1 Comments - Post Comment - Link

Je bent van harte welkom op zondag 28 mei om 20.30 uur in het JCC in Amsterdam. Dan wordt de nieuwe Kitsoer Sjoelchan Aroech, de compacte joodse Codex, officieel gepresenteerd.

Op zondagavond 28 mei zal de Antwerpse opperrabbijn D.M. Lieberman gastspreker zijn op de presentatie van de Kitsoer Sjoelchan Aroech met Nederlands vertaling. Raw Lieberman spreekt over de betekenis van de Kitsoer voor vandaag.

Het NIK nodigt u allen uit voor deze officiële presentatie.
Aanmelding vereist!

Klik HIER voor de uitnodiging.

 

Wat vond jij van de avond waar de Kitsoer werd gepresenteerd? Geef HIER je mening.

 


De nieuwe Kitsoer. Een korte impressie van een vuistdik boek.

Posted on 26/5/2006 at 02:42 - 3 Comments - Post Comment - Link

De Kitsoer Sjoelchan Aroech, de Compacte Joodse Codex, is de neerslag van eeuwenoude discussies over de Joodse levenswandel.
Na de Tora en de gebedenboeken is de Kitsoer het meest herdrukte Joodse boek. Het is in vele talen vertaald. Nu eindelijk ook in het Nederlands.

De nieuwe NIK-uitgave van de Kitsoer Sjoelchan Aroech van rav Shlomo Ganzfried is nu beschikbaar. In deze uitgave staat de Hebreeuwse tekst naast de Nederlandse vertaling. Daarnaast bevat het werk commentaar (met opmerkingen van de Misjna Beroera).

De uitgave wordt inzichtelijk en overzichtelijk gemaakt voor de geïnteresseerde leek. De omvang van het werk is ruim 1100 pagina’s en bevat o.a verduidelijkende illustraties, een jaarkalender en een trefwoordenindex.

De auteur verstond de kunst van het weglaten en kon ingewikkelde onderwerpen zodanig formuleren dat het gemakkelijk te begrijpen is voor iedereen. De doelgroep is dan ook zeer breed, voor beginners een praktische handleiding, voor gevorderden een basis voor verder onderzoek en niet praktizerenden vinden hier antwoorden bij incidentele aanraking met het Jodendom. Hiermee zal begrip worden gekweekt voor de Joodse gebruiken bij de periferie en zelfs daarbuiten.

 


De Compacte Joodse Codex - de Kitsoer Sjoelchan Aroech is in het Nederlands vertaald

Posted on 16/5/2006 at 23:54 - 0 Comments - Post Comment - Link

Rabbijn R. Evers, mei 2006 – ijar 5766

Rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

 

 

Meer dan dertig jaar geleden begon ik eens met een eerste proeve van een vertaling van het meest toonaangevende halachische werk voor het grote publiek. Maar door verschillende omstandigheden bleef het werk lange tijd liggen. Eindelijk is nu, vlak na Pesach de Kitsoer Sjoelchan Aroech, de verkorte versie van de Joodse Codex, voor het Nederlandstalige publiek ontsloten door drs. Zwi Goldberg uit Natanya, voorheen uit Rotterdam. Er is nu een `encyclopedie voor het hele Joodse leven’ in het Nederlands! Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) geeft het uit. De heer Joseph Elburg uit Amsterdam, penningmeester van de Permanente Commissie (bestuur) van het NIK, was de initiator en heeft het hele project begeleid.

 

 

Belang Nederlandse uitgave

Een Nederlandse vertaling van de Kitsoer Sjoelchan Aroech is van belang omdat de Joodse voorschriften en gebruiken de kern vormen van de Joodse religieuze beleving. Belangstellenden, die het Hebreeuws niet machtig zijn, kunnen zich verdiepen in de achtergronden van de Joodse cultuur. De Nederlandse vertaling kan worden gebruikt als leerboek op school. Het is zo geschreven, dat zowel beginners als gevorderden er een praktische handleiding voor het dagelijks leven in kunnen lezen. Voor de meer geleerden vormt deze vertaling een uitgangspunt voor verdere discussie en studie. De Kitsoer Sjoelchan Aroech is ook een naslagwerk voor degenen die geïnteresseerd zijn in bepaalde aspecten van de halacha en leent zich uitermate goed voor zelfstudie. De Nederlandse vertaling is geschreven voor iedereen.

Joods-wettelijk erfgoed

Met de Nederlandse vertaling van de Kitsoer Sjoelchan Aroech kan een breed publiek kennis nemen van het Joods-wettelijk erfgoed. De kern van de Joodse religie wordt gevormd door voorschriften, die het hele Joodse leven omvatten. Het Jodendom kan omschreven worden als een “wetsreligie”. In de loop der eeuwen zijn de meeste grondbeginselen van de halacha (Joodse wet) uitgewerkt in leefregels voor de dagelijkse praktijk. De methode, die hierbij werd gehanteerd, was de Talmoedische uitlegkunde. De halacha (Joodse wet) kan worden gezien als een geïntegreerd informatiesysteem, dat ons in staat stelt de Tora-informatie, die ons medegedeeld werd vanaf de berg Sinaï (3318 jaar geleden), in steeds weer nieuwe levenssituaties te verwerken in het licht van de doelstellingen en normen van de Tora. Het accent hierbij ligt op de juiste levenswandel. Het woord ‘halacha’ komt van de stam ‘gaan’.

 

Lees HIER verder over de levensgeschiedenis van Kitsoer-auteur Ganzfried, zijn andere boeken en de diverse Kitsoer-edities.